Quỹ ETF: Định nghĩa, đặc điểm và các bên tham gia thị trường


Quỹ ETF là gì?

ETF là viết tắt của cụm từ “Exchange Traded Fund” – “Quỹ hoán đổi danh mục”.

Quỹ ETF là loại hình quỹ đầu tư bám theo một chỉ số tham chiếu nhất định. Nói cách khác, danh mục đầu tư của quỹ là sự mô phỏng danh mục chứng khoán cấu thành chỉ số tham chiếu. Theo đó, mục tiêu hoạt động của quỹ ETF là thu được kết quả (mức sinh lời) gần nhất với kết quả (mức sinh lời) của chỉ số tham chiếu. Đây là một điểm khác biệt so với các quỹ đầu tư được quản lý kiểu chủ động thông thường khi mục tiêu của các quỹ thuộc loại này là tìm cách đạt được kết quả (mức sinh lời) cao hơn so với kết quả của chỉ số tham chiếu.

Quỹ ETF hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Như vậy, việc góp vốn vào (và rút vốn từ) quỹ ETF không được thực hiện bằng tiền mặt mà bằng một danh mục chứng khoán (quá trình hoán đổi này được mô tả cụ thể ở mục 4 – cơ chế hoạt động của quỹ ETF).

Danh mục chứng khoán cơ cấu là danh mục chứng khoán sử dụng để hoán đổi với lô chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại. Danh mục chứng khoán cơ cấu của mỗi đối tượng tham gia góp vốn vào quỹ có thể khác nhau, nhưng đều hướng tới danh mục chứng khoán tham chiếu (theo quy định hiện hành, danh mục chứng khoán cơ cấu phải đảm bảo có hơn 50% số lượng chứng khoán từ danh mục chứng khoán tham chiếu và giá trị của danh mục chứng khoán cơ cấu phải lớn hơn hoặc bằng 95% giá trị của danh mục chứng khoán tham chiếu).

Quỹ ETF là loại hình quỹ mang đặc điểm của cả quỹ mở và quỹ đóng: như quỹ đầu tư dạng mở, đối tượng góp vốn có thể giao dịch trực tiếp với quỹ ETF (thông qua công ty quản lý quỹ) một cách thường xuyên để thực hiện việc góp, rút vốn; đồng thời, như quỹ đầu tư dạng đóng, chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ và của một chứng chỉ quỹ được xác định và công bố hàng ngày. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng tham chiếu (iNAV) là thông tin được tính toán và công bố với tần suất gần như liên tục trong thời gian giao dịch để các nhà đầu tư tham khảo cho việc ra quyết định.


Đặc điểm của Quỹ ETF

Yếu tố

Quỹ mở

Quỹ Đóng

Quỹ ETF

Niêm yết (thị trường thứ cấp)

-

Giao dịch mua/bán trực tiếp với quỹ

-

Giá giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư

Bằng NAV

Có thể chênh lệch lớn so với NAV

Về cơ bản xoay quanh NAV (đặc biệt nếu cơ chế giao dịch hạn chế chênh lệch giá được khai thác)

Thời gian giao dịch trực tiếp với quỹ

Định kỳ, ít nhất một tháng 2 lần

-

Đình kỳ, ít nhất một tháng 2 lần

Tính minh bạch của danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư bảo mật

Danh mục đầu tư bảo mật

Danh mục đầu tư công khai. Quỹ phải công bố rõ ràng cơ cấu đầu tư để phục vụ cho việc xác định NAV, iNAV liên tục và đảm bảo tính minh bạch khi bám theo chỉ số tham chiếu

Báo cáo NAV giao dịch

Báo cáo NAV định kỳ (thường là hàng tuần)

Báo cáo NAV định kỳ (thường là hàng tuần)

Báo cáo NAV hàng ngày, iNAV được thông báo liên tục 15s/lần trong thời gian giao dịch


Các bên tham gia trên thị trường

- Sở giao dịch chứng khoán

+ Xây dựng và cung cấp các chỉ số tham chiếu

+ Xác định các tiêu chuẩn về niêm yết chứng chỉ quỹ ETF

+ Tổ chức và quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường thứ cấp

+ Cung cấp thông tin (NAV, iNAV)

- Công ty quản lý quỹ

+ Đưa ra sản phẩm quỹ ETF (lựa chọn chỉ số tham chiếu của quỹ).

+ Thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF và ngược lại

+ Quản lý danh mục đầu tư của quỹ

+ Thực hiện công bố các thông tin cần thiết và theo quy định

- Thành viên lập quỹ: là các công ty chứng khoán

+ Tham gia vào thị trường sơ cấp (vài trò góp vốn vào quỹ)

+ Tạo cầu nối giữa quỹ ETF và các nhà đầu tư riêng lẻ (xem cơ chế hoạt động của quỹ ETF)

+ Có thể thực hiện vai trò hỗ trợ thanh khoản cho chứng chỉ quỹ ETF

- Nhà tạo lập thị trường

+ Mang chức năng chính là hỗ trợ thanh khoản cho chứng chỉ quỹ ETF

+ Có nghĩa vụ yết giá hai chiều (giá chào mua, giá chào bán) theo các quy định của sở giao dịch.

- Tổ chức lưu ký

+ Tham gia vào quá trình phát hành/ mua lại chứng chỉ quỹ

+ Giám sát hoạt động vay, cho vay chứng khoán cơ cấu và chứng chỉ quỹ ETF  của các thành viên lập quỹ

+ Giám sát thành viên lập quỹ có đủ chứng khoán để thanh toán khi tham gia vào giao dịch bán chứng chỉ quỹ ETF hoặc chứng khoán cơ cấu.

+ Tổ chức cung cấp các dịch vụ có liên quan (quản trị quỹ, đại lý, quan hệ khách hàng …)

- Nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp

+ Giao dịch mua, bán chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường nhằm phục vụ những mục tiêu cá nhân (không được giao dịch trực tiếp với quỹ mà phải thông qua thành viên lập quỹ)

+ Góp phần tạo thanh khoản cho thị trường.  

 

Bài viết liên quan
Mua bán và sáp nhập
Các video khác
Kiểm tra kiến thức nhanh
Để kiểm tra kiến thức của bạn về chứng khoán và TTCK, hãy tham gia cùng chúng tôi
Câu hỏi khảo sát
Bạn nhận thấy hiểu biết của mình về chứng khoán và đầu tư chứng khoán như thế nào?
 • Trụ sở Trung tâm:
 • Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • ĐT:      (84-24) 3553 5870 (P. Hành chính)

              (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-24) 3553 5869
 • Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • ĐT:      (84-28) 3930 9040 (P. Hành chính)

              (84-28) 3930 9042 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-28) 3930 9040