Công cụ tính toán

Tiết kiệm
 • Xây dựng kế hoạch tiết kiệm
 • Lãi gộp
Đầu tư
 • Mức sinh lời kỳ đầu tư
 • Mức sinh lời kỳ đầu tư theo năm

Mức sinh lời kỳ đầu tư theo năm

Tổng mức sinh lời kỳ đầu tư được tính cho một khoảng thời gian nắm giữ tài sản (hoặc danh mục) bất kỳ, có thể dài nhiều năm. Tuy nhiên, để so sánh giữa các tài sản/danh mục đầu tư khác nhau, thông thường bạn sẽ phải tính được mức sinh lời nhận được hàng năm của tài sản/danh mục đầu tư đó.
(%)
(Năm)
Kết quả
Chứng chỉ quỹ
Các video khác
Kiểm tra kiến thức nhanh
Để kiểm tra kiến thức của bạn về chứng khoán và TTCK, hãy tham gia cùng chúng tôi
Câu hỏi khảo sát
Bạn nhận thấy hiểu biết của mình về chứng khoán và đầu tư chứng khoán như thế nào?
 • Trụ sở Trung tâm:
 • Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • ĐT:      (84-24) 3553 5870 (P. Hành chính)

              (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-24) 3553 5869
 • Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • ĐT:      (84-28) 3930 9040 (P. Hành chính)

              (84-28) 3930 9042 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-28) 3930 9040