Trái phiếu Chính phủ: chủ thể, lãi suất và phân loại

Trái phiếu chính phủ là công cụ vay nợ dài hạn do Chính phủ phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình công ích, hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ.

Trái phiếu Chính phủ là loại chứng khoán không có rủi ro thanh toán và cũng là loại trái phiếu có tính thanh khoản cao.

Chủ thể phát hành trái phiếu chính phủ

 • Chủ thể phát hành trái phiếu chính phủ là Bộ tài chính.
 • Bộ tài chính ủy quyền cho Kho bạc nhà nước tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
 • Chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là các doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước, tổ chức tài chính và tín dụng thuộc đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ.

Về phương thức phát hành

 • Đấu thầu phát hành trái phiếu.
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu.
 • Đại lý phát hành trái phiếu tại Việt Nam; đầu tư trái phiếu chính phủ phải thông qua hình thức đầu tư gián tiếp tại các quỹ đầu tư; Quỹ này là quỹ đầu tư trái phiếu: Chỉ được mua trái phiếu và có tỷ lệ nhất định cho từng loại trái phiếu của các lĩnh vực khác nhau (bất động sản bao nhiêu %, ngân hàng bao nhiêu %…)

Chủ thể mua trái phiếu chính phủ

 • Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu.

Lãi suất của trái phiếu chính phủ

 • Lãi cố định: Được tính theo tỷ lệ phần trăm cố định. Bạn sẽ nhận được số tiền lãi giống nhau vào mỗi tháng hoặc mỗi năm.
 • Lãi thả nổi: Có sự khác nhau phụ thuộc vào thị trường trái phiếu. Lãi suất này cũng có 2 loại là: lãi suất tăng dần (tăng trong một thời gian nhất định) và lãi suất có thể điều chỉnh (lãi gắn với lãi thị trường).

Trái phiếu chính phủ bao gồm:

 • Trái phiếu kho bạc: Là loại trái phiếu chính phủ dài hạn, do Kho bạc Nhà nước phát hành để huy động vốn bù đắp cho thiếu hụt ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hang năm đã được Quốc hội phê duyệt.
 • Trái phiếu công trình: Là trái phiếu chỉnh phủ dài hạn, do Chính phủ Trung ương hoặc chính quyền địa phương phát hành nhằm huy động vốn cho các dự án, công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của ngân sách, đã được ghi trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn trong năm.
 • Trái phiếu đầu tư: Là loại trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 1 năm trở lên, do các tổ chức tài chính nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng được Chính phủ chỉ định phát hành nhằm huy động vốn để đầu tư theo chính sách của Nhà nước.
 • Công trái: Là loại trái phiếu chính phủ đặc biệt, được phát hành nhằm huy động vốn để đầu tư xây dựng các công trình quan trọng trong quốc gia và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước.

Nguồn: SRTC

Bài viết liên quan
Chứng khoán phái sinh
Các video khác
Kiểm tra kiến thức nhanh
Để kiểm tra kiến thức của bạn về chứng khoán và TTCK, hãy tham gia cùng chúng tôi
Câu hỏi khảo sát
Bạn nhận thấy hiểu biết của mình về chứng khoán và đầu tư chứng khoán như thế nào?
 • Trụ sở Trung tâm:
 • Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • ĐT:      (84-24) 3553 5870 (P. Hành chính)

              (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-24) 3553 5869
 • Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • ĐT:      (84-28) 3930 9040 (P. Hành chính)

              (84-28) 3930 9042 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-28) 3930 9040