Lợi ích và rủi ro khi tham gia quỹ trái phiếu

Khái niệm

Quỹ trái phiếu là Quỹ mở được đầu tư chủ yếu (từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên) vào các loại trái phiếu như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương hay trái phiếu Doanh nghiệp, và các loại giấy tờ có giá khác.

Đặc điểm

- Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ do một tổ chức phát hành cho nhà đầu tư (hay còn gọi là trái chủ).

- Tổ chức phát hành trái phiếu có thể là Chính phủ, Chính quyền địa phương hay Doanh nghiệp.

- Số tiền huy động từ việc phát hành trái phiếu được Tổ chức phát hành sử dụng cho nhiều mục đích, như tài trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng (trái phiếu Chính phủ), tài trợ cho các dự án xây dựng nhà máy hay bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh (trái phiếu Doanh nghiệp).

- Quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi công ty Quản lý Quỹ.

Những lợi ích khi tham gia Quỹ trái phiếu:

- Lợi nhuận ổn định và thường kỳ vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm;

- Rút vốn bất kỳ lúc nào: Nhà đầu tư có thể bán chứng chỉ quỹ trái phiếu bất cứ khi nào. Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm mua lại các chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn;

- Rủi ro thấp hơn các quỹ mở đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu: Quỹ mở trái phiếu chủ yếu đầu tư vào chứng khoán nợ, theo đó mức độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu là chứng khoán vốn. Mức độ dao động giá trái phiếu cũng thường thấp hơn mức độ dao động giá cổ phiếu;

- Đa dạng hóa: Quỹ trái phiếu được đầu tư vào một danh mục gồm nhiều trái phiếu do các tổ chức phát hành khác nhau phát hành. Theo đó, dù chỉ đầu tư với số tiền nhỏ nhà đầu tư cũng sẽ có được sự đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro;

- Dễ đầu tư: Dù nhà đầu tư rất bận rộn hay chưa có đủ kiến thức chuyên sâu về tài chính/ đầu tư hay chưa có nhiều vốn, nhà đầu tư vẫn có thể tham gia Quỹ.

Những rủi ro khi tham gia Quỹ trái phiếu

- Rủi ro biến động giá trong danh mục đầu tư: do quỹ đầu tư nắm giữ một danh mục gồm nhiều chứng khoán/tài sản đầu tư, vì vậy sự biến động giá nói chung trên thị trường chứng khoán sẽ tác động tới danh mục đầu tư của quỹ, và trực tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận của quỹ;     

- Rủi ro đạo đức và xung đột lợi ích trong quản lý quỹ: dù được tổ chức, quản lý bởi công ty quản lý quỹ, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn không tránh khỏi vấn đề rủi ro khi phụ thuộc vào những quyết định đầu tư của công ty quản lý quỹ, vấn đề đạo đức trong kinh doanh, xung đột lợi ích…;

- Rủi ro thanh khoản: là loại rủi ro xảy ra trong trường hợp công ty quản lý quỹ không có khả năng thanh toán, hoặc thanh toán không đúng hạn những khoản thu nhập cho nhà đầu tư;

- Rủi ro thị trường, cơ chế, chính sách.

Nguồn: SRTC

Bài viết liên quan
Đầu tư giá trị
Các video khác
Kiểm tra kiến thức nhanh
Để kiểm tra kiến thức của bạn về chứng khoán và TTCK, hãy tham gia cùng chúng tôi
Câu hỏi khảo sát
Bạn nhận thấy hiểu biết của mình về chứng khoán và đầu tư chứng khoán như thế nào?
 • Trụ sở Trung tâm:
 • Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • ĐT:      (84-24) 3553 5870 (P. Hành chính)

              (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-24) 3553 5869
 • Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
 • Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • ĐT:      (84-28) 3930 9040 (P. Hành chính)

              (84-28) 3930 9042 (P. Đào tạo)

 • Fax:     (84-28) 3930 9040